Moskusstuggu
overnatting og kultursenter

Velkommen

Moskusstuggu overnatting og kultursenter ble opprettet i 2014.

De tre bygningene som ligger på Tverrfjellet på Hjerkinn, Dovrefjell var tidligere hytter som var en del av Folldal gruvers drift da gruven var aktiv i perioden 1968 - 1993. Hyttene ble overtatt av Statskog som i sin tur har solgt hyttene til privat næring.

Formålet med driften er å sette fokus på natur-, kultur- og opplæring av friluftsinteresserte personer, som ved å benytte tilbudene som finnes på Dovrefjell, kan få en uforglemmelig opplevelse i norsk høyfjellsnatur på et av Norges rikeste og historiske fjellområder.

 

Bær over med oss, ikke alle sidene er ferdig utviklet men under utvikling.

Moskusstuggu sett fra Geitberget, med Hjerkinn drikkevannskilde i fprgrunnen. bak ser en utover Storranden og mot Stroplesjødalen.